Disclaimer

Ondanks de zorg die de Stichting Philadelphia Zorg besteedt aan de correcte invoer van gegevens op deze site, kan de Stichting Philadelphia Zorg niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens op de website www.dedobben.nl.

Bezoekers en/of gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de Stichting Philadelphia Zorg aangeboden online informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact op te nemen met ons.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Stichting Philadelphia Zorg. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Philadelphia Zorg. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van www.dedobben.nl, welke geen eigendom zijn van de Stichting Philadelphia Zorg. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. De Stichting Philadelphia Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.dedobben.nl.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de Stichting Philadelphia Zorg uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

© 2011 Stichting Philadelphia Zorg Alle rechten voorbehouden

Privacyverklaring
De Stichting Philadelphia Zorg respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van deze site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die de bezoeker/gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van de bezoeker/gebruiker zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Gegevens over het gebruik van www.dedobben.nl en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers/gebruikers helpt de Stichting Philadelphia Zorg om deze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Creatief, sociaal en kunstzinnig

Ook: