Route

De Dobben
De Dobben 1
8701 GG  Bolsward
T (0515) 58 01 01
E noord@philadelphia.nl

KvK nummer 08133511

www.philadelphia.nl

Cliëntbureau Philadelphia: 0800- 0830

Hier kunt u naar toe bellen voor informatie over Philadelphia en de locaties, (her)- plaatsing en (her)- indicaties voor wonen, werken, begeleiding, dagbesteding, ambulante ondersteuning en logeren.


Creatief, sociaal en kunstzinnig

Ook: